8-3-13 Kevin & Kelly Wedding - push2startphotobooth